Urte bat baino gehiagotan gutxi pasatu zen Rozas-ek hiri honetan erakuts zezanez gero. Berriz Informazio eta Turismo eranskinean, 1974ko udazkenean, bere lanak ikusi ahal izango du.

1974 inform y turismo Donostia-sepbre

error: Content is protected !!