“… eskaintzen ditu nortasunarekin eta irudimen sortzailearekin hizkuntzetako bat egiten zoriontsua eta den eta artistaren gaztetasun osotik aurreratzen duenagatiko erakusgarri nabarmeneko dedukiera teknikoak.”

1979-03-00 prensa Bilbao

error: Content is protected !!